Antony Beevor har redan skrivit flera framgångsrika böcker om Andra världskriget. Men han är långtifrån nöjd. Nu ger han sig i kast med att skildra hela kriget i ett mastodontverk på över 1000 sidor. Och han lyckas ganska bra. Framför allt är avsnitten om det andra kinesisk japanska kriget intressanta och något som sällan skildras i andra böcker.

Beevor har gjort sin research och det ligger ett riktigt hästjobb bakom arbetet med boken. Den innehåller grundliga beskrivningar av de stora skeendena i kriget men också många ögonvittnesskildringar och historier om de vanliga soldaterna och civila som drabbades av kriget.
  Det som är lite tråkigt är att den är den känns hastigt översatt. Att den innehåller inkonsekventa stavningar, ord som saknas och på ett ställe ett helt stycke som upprepas känns väldigt onödigt.