Kommunerna ska få 100 miljoner för att ge personalen inom äldreomsorgen fortbildning. Landstingen får lika mycket för att förbättra omhändertagandet av svårt sjuka äldre, bland annat ska hemsjukvården stärkas. 

Därutöver ska 100 miljoner gå till kommuner som inför system för att äldre i större utsträckning ska kunna styra innehållet i hemtjänsten.