När skyddsombudet stoppade trafiken vände sig arbetsgivaren Veolia till arbetsmiljöverket och krävde att stoppet omgående skulle hävas. Efter ett möte med skyddsombud och arbetsgivare beslöt verket att häva skyddsstoppet.

Förarna hade tvingats köra 4–5 timmar utan vila. Många kände sig pressade över att det inte gick att hålla spårvagnens tidtabell. Flera förare vittnade om att de hotats av uppretade passagerare.
   Nu avskaffas tidtabellen under rusningstrafik. De förare som ändå känner press och stress får möjlighet till avlösning, rapporterar SVT Östnytt på webben.

Spåvagnstrafiken på de berörda linjerna är avstängd i ytterligare ett par veckor på grund av renoveringsarbete.