Jonas Malmberg tycker att det tar för lång tid att i domstol avgöra en tvist om uppsägning. Han har kommit fram till att det i snitt tar 17 månader i arbetsdomstolen och 21 månader i tingsrätten.
   – Om en dom överklagas från tingsrätten till arbetsdomstolen kan det ta upp till tre år från uppsägning till slutgiltig dom, säger Jonas Malmberg.

Jonas Malmberg tror att 1–årsgränsen som han föreslår sätter press på fack, arbetsgivare och domstolar att snabba på processen så tvisterna löses fortare.
   – Om en arbetsgivare medvetet drar ut på tiden så att det tar mer än ett år att lösa tvisten måste givetvis en domstol kunna ta hänsyn till det, säger han.

Jonas Malmberg föreslår en rabatt för företag med färre än 50 anställda när de tvingas betala skadestånd för att de köper ut anställda eller bryter mot LAS.
   Han är medveten om att de fackliga organisationerna snarare skulle vilja se högre skadeståndsbelopp och en dyrare prislista för att köpa ut anställda.
   – Men företagen, och framförallt de små företagen, tycker att dagens skadestånd är för höga. Regeringens direktiv för utredningen har varit att presentera förslag om hur arbetsgivarnas kostnader vid dessa typer av tvister kan minska, säger han.

Jonas Malmberg menar att det gynnar utvecklingen av företagen och näringslivet att också ta bort möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning när arbetsgivaren borde ha omplacerat arbetstagaren.
   – Det är inte rimligt att företag vid en tvist måste vänta i upp till ett år eller mer innan nödvändiga förändringar i verksamheten kan genomföras, säger han.