Reglerna som finns idag handlar om vad som händer om man själv orsakar eller förlänger arbetslösheten. Det kan handla om att man själv säger upp sig eller att man tackar nej till ett jobb. Då kan a-kassan minska eller utebli helt.

Nu vill regeringen lägga till ett skäl för att dra in a-kassan. Det handlar om den som missköter sitt arbetssökande genom att till exempel inte komma på möten hos arbetsförmedlingen.

Den enskildes ansvar för att ta sig ur arbetslösheten ska också bli tydligare. Den som får a-kassa ska skriva en rapport till arbetsförmedlingen om vad hen gjort för att få ett jobb. Idag ligger ansvaret på arbetsförmedlingen att visa att den arbetssökande inte varit tillräckligt aktiv. Det flyttas nu alltså över till den arbetssökande.

Samtidigt tas vissa åtgärder bort. Den som tackar nej till ett jobberbjudande får idag till exempel sin dagpenning nedsatt med 25 procent i 40 dagar.  Med de nya reglerna blir man istället först blir varnad och därefter avstängd i en kortare period än idag.
De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 september 2013.

De nya reglerna

Den som inte medverkar till att upprätta en handlingsplan, struntar i att skriva en aktivitetsrapport eller uteblir från ett möte med arbetsförmedlingen kan bli varnad, eller få 1-5 dagars avstängning från a-kassan. Om det sker fem gånger upphör ersättningsrätten.
Den som avvisar ett arbete eller genom sitt uppträdande gör att hen inte får en anställning kan bli avstängd i 3-10 dagar. Om det sker fyra gånger upphör ersättningsrätten.
Den som säger upp sig själv eller skiljs från arbetet på grund av otillbörligt uppförande blir avstängd i 45 dagar. Om det sker en tredje gång upphör ersättningsrätten.