Lärarna ville ha större löneökningar än andra grupper, något som de uppnått enligt de två lärarfacken Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet.
   – Läraravtalet ger lärarna mer än andra och det är ett första steg mot att höja läraryrkets attraktivitet, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i ett pressmedelande.

I snitt betyder avtalet att lönen ökar med 1 100 kronor per månad. Löneökningarna är dock inte jämnt fördelade. Det första året är ökningen 4,2 procent, det vill säga långt över de i snitt 3 procent som Kommunal avtalade med SKL och industrins märke på 2,6 procent. År två är påslaget i nivå med märket och de två sista åren är sifferlösa.

Det är för dåligt, menar tre medlemmar i Lärarnas riksförbund i en debattartikel i SvD på torsdagen. Risken finns att de sifferlösa avtalen inte kommer ge lärarna större löneökningar än andra, menar de.
   Avtalet omfattar drygt 200 000 personer i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.