Var är katten? Medan Monika letar rullas hennes liv upp. Barndomen på den halländska bondgården. Hur hon och sommargästen, läkardottern Johanna blir oskiljaktiga. Tills olikheterna blir uppenbara. Och i vuxen ålder – helt ohanterliga.

Det här är en bok om kvinnor, moderskap, medmänsklighet – avsaknaden av den, klassklyftor och avgrunden mellan stad och landsbygd. Och jag vill hela tiden läsa vidare.