Magdalena
    Andersson

– Långtidsarbetslösheten är en tickande utgiftsbomb. Det är oerhört viktigt att ersätta Fas 3 med något som fungerar, säger Magdalena Andersson (S), ekonomisk politisk talesperson.

Fas 3 infördes 2007 som ett sätt att erbjuda långtidsarbetslösa insatser för att komma ut i arbete. Arbetsgivare slipper betala lön och dessutom får de 5000 kronor för att ta emot en långtidsarbetslös. Arbetsmarknadsåtgärden har kritiserats hårt. Bland annat har vissa arbetsuppgifter upplevts som påhittade och meningslösa. Andra har känt sig utnyttjade eftersom de utför ett riktigt jobb utan att få vanlig lön. Nu dömer Socialdemokraterna helt ut reformen.
   – Vi menar att det är en artificiell massåtgärd. Det är över 30 000 personer i Fas 3, alla de ska bort från den återvändsgränden, vi vill stänga Fas 3 , säger partiledaren Stefan Löfven (S).

Istället ska de som varit arbetslösa i mer än två år få utbildning om de behöver det eller en subventionerad anställning.  Jobben kan finnas i det privata näringslivet, i kommuner och landsting eller i föreningar. Staten ska i olika grad stå för ersättningen, i näringslivet får till exempel arbetsgivaren själv stå för 15 procent. Om man tackar nej till utbildning eller jobb blir man av med ersättningen. Det ekonomiska bidraget som idag går direkt till företagen slopas helt.

Deras förslag skulle kosta 2 miljarder kronor under 2013. Stödet ska kunna utgå i ett år, därefter är det oklart exakt vad som ska hända med de personer som inte får stanna på arbetsplatsen. Men Stefan Löfven tycker ändå att det innebär en förbättring.
   – Om man jämför med Fas 3 är det här något helt annat. Har du ett års möjlighet att komma till arbete är det en bra rad i ett CV, säger Stefan Löfven.