SVAR: Utförsäkrad blir man först när man har förbrukat alla sina dagar med sjukpenning. Det sker normalt efter ett år, men man kan också få sjukpenning på fortsättningsnivån med ytterligare 550 dagar.
Du är alltså inte utförsäkrad och inte heller ska din ersättning från Försäkringskassan påverkas efter 90 dagar. Först när du varit sjukskriven med sjukpenning i 365 dagar och får sjukskrivningen förlängd ytterligare, kan ersättningens storlek minska.
   Du skriver att du jobbat 25 respektive 50 procent en tid. Men om du jobbat deltid kan du inte samtidigt vara sjukskriven till 90 eller 100 procent, då det senare innebär en hel eller i det närmaste hel nedsättning av arbetsförmågan till följd av sjukdomen. Du skriver inte om det är i läkarintygen eller hos Försäkringskassan som din sjukdomsgrad ökat från 90 till 100 procent. Jag kan tyvärr inte besvara frågan närmare utifrån informationen, så kontakta förbundet eller ditt lokala ombud om det är något som inte verkar stämma.
/Magnus Eriksson