Efter en sluten omröstning vann förslaget med 109 röster mot 90. De som röstade nej ville att förslaget skulle skickas tillbaka till styrelsen för att omarbetas.
   Rösträknarna fann att två röster mer hade avgivits än vad det fanns röstberättigade vid mötet. Då majoriteten för förbundsstyrelsens förslag var större än två röster så godkändes ändå omröstningens resultat.
   Förbundsstyrelsens ursprungliga förslag var ”Jobb värda att älska – dygnets alla timmar”, men efter att ha lyssnat på debatten föreslog styrelsen att ordet ”Viktiga” skulle läggas till.
   Många ombud menade i debatten att visionen var bra eftersom många kommunalare älskar sitt jobb, men att det krävs bättre löner, arbetsvillkor och högre status för att jobben ska bli så bra som de förtjänar att vara.

Förbundsledningen menade att detta sammanfattar det fackliga arbetet, alla ”men” visar vilka förbättringar som krävs för att nå upp till det visionen beskriver.
   Annelie Nordström sa i sitt inledningstal att en vision inte behöver vara sann eller vara ett mål som är realistiskt att nå.
   – Utan drömmar och visioner dör människor och organisationer. Vi behöver ett fyrljus att sträva mot, fortsatte hon.

De ombud som röstade emot förslaget till ny vision reagerade mot ordet ”älska”. Många av dem tyckte det var ett för starkt och privat värdeladdat ord som inte passar för att beskriva känslor om jobbet.
   Hans Elf, från Kommunal Öst, menade att visionen kunde kännas märklig i kommande avtalsrörelse när det behövs mer av facklig kamp för bättre villkor.
   – Jag skulle därför föredra visionen ”Jobb som lönar sig–dygnets alla timmar”, sa han.