SVAR: Du ska vända dig till Kommunal lokalt som begär förhandling med kommunen, ogiltigförklarar din uppsägning och yrkar på skadestånd. Frågan är dock om du är formellt uppsagd och om kommunen i så fall använt lagens kompetensbegrepp på ett felaktigt sätt. Detta får påvisas av en eventuell förhandling. Rättshjälp kan bli aktuell först om ditt ärende drivs i Arbetsdomstolen. /Annica Jansson