SVAR: Ja, arbetsgivaren kan göra om en sådan anställning, men inte hur som helst. Innan förändringar sätts i verket ska arbetsgivaren informera och förhandla enligt MBL, Medbestämmandelagen. Denna information och förhandling ska ske med ditt fack. Ta kontakt med arbetsplatsombudet eller sektionen, så kan de hjälpa dig vidare i ärendet.
/Lars-Sture Johansson