SVAR: Semesterlagens utgångspunkt är att en arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår och under den tiden ska man ha semesterlön om man tjänat in sådan. En arbetstagare har också rätt att avstå från obetalda semesterdagar.
   Du är personlig assistent till din man och utför arbetet i ert gemensamma hem. Därmed betraktas du som hemarbetande arbetstagare när det gäller rätten till semester. Tidigare fanns i semesterlagen regler om särskild semesterlön i stället för semesterledighet till hemarbetande och okontrollerade arbetstagare. Den särskilda semesterlönen uppgick till 12 procent av den intjänade lönen.
   Men sedan den 1 april 2010 gäller nya regler och ändringen beror på EU:s arbetstidsdirektiv. Enligt direktivet ska alla arbetstagare utan undantag ha rätt till årlig betald semesterledighet om fyra veckor. Lagstiftaren har därför ändrat i semesterlagen och infört en ny bestämmelse, så att även hemarbetande och okontrollerade arbetstagare ska ha rätt till semesterledighet med semesterlön. Det går att träffa avtal om en annan ordning, antingen genom kollektivavtal eller genom enskilt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men det går inte att avtala om ett mindre antal semesterdagar än 25 eller det mindre antal semesterdagar som man tjänat in under intjänandeåret. Lagstiftaren har alltså inte begränsat sig till direktivets fyra veckor utan varit konsekvent med de 25 dagarnas semester som i övrigt gäller enligt semesterlagen. /Annett Olofsson