Skandalen kring Umeå kommuns behandling av tidigare sjukskriven personal växer. Tidningen Västerbottenkuriren avslöjade i måndags hur lärare tvingades svara på ett personlighetstest med ett antal kränkande frågor om sitt privatliv.

Kommunalarbetaren kan nu berätta att även Kommunals medlemmar har utsatts för detta test som ett led i att bedöma arbetsförmågan.
   – Hur många dessa personer är vet vi inte, säger Inga–Lill Sjöberg som är en av Kommunals tre sektionsordförande i kommunen.
En av de drabbade är Fia som tidigare arbetade som kokerska vid en förskola. Hon hade varit sjukskriven i tre år men kom tillbaka och arbetade efter några månader full tid.

   – Min chef var missnöjd med min arbetsinsats trots att det var utrustningen i köket och inte mig det var fel på. Efter ett år kom en konsult från det företag kommunen anlitar för att bedöma min arbetsförmåga i köket, berättar Fia som inte vill säga sitt riktiga namn.
Enligt Fia uppmanades hon nästan direkt av konsulten att säga upp sig därför att hon inte klarade av jobbet som kokerska.
   – Detta tyckte sig konsulten veta utan att hon närmare visste hur jag jobbade. Att diskmaskinen inte fungerade så jag fick handdiska eller att ugnen var trasig var inget hon brydde sig om.

Fia fick ett frågeformulär med sig hem som hon uppmanades att fylla i inför en ny träff med konsulten nästa dag.
   – Jag var arg över hur jag behandlades. Och ännu argare blev jag över frågorna. På många av dessa svarade jag ”Det har du inte med att göra.” Det handlade om sexlivet, avföringen, hur mycket alkohol jag drack trots att jag på en tidigare fråga svarat att jag nästan är nykterist. Något nollalternativ fanns inte som svar på följdfrågan.
   Fia tycker inte heller att det angår kommunen hur ofta hon går till kyrkan.

– Om jag är ateist, kristen eller muslim är min privatsak, säger hon.
Enligt Fia blev konsulten sur på henne när hon nästa dag gick igenom frågeformuläret.
   – Jag blev kontaktad av kommunen som av konsulten fått en bedömning att jag inte klarade av arbetet som kokerska. Hur mycket det beror på mitt sätt att fylla i frågeformuläret vet jag inte. Jag fick ingen information om hur viktiga dessa frågor anses vara.
   Fia uppmanades av kommunen att säga upp sig frivilligt. Annars skulle hon bli uppsagd och då få väldigt dåliga omdömen som försvårade för henne att få ett nytt arbete.

Kommunal har förhandlat för Fia, tvisten om hennes anställning är ännu inte löst. Till dess har Fia fortfarande lön från kommunen men inga arbetsuppgifter.
   – Jag känner mig väldigt illa behandlad. Kommunens utredning om mig är full med felaktigheter. Konsulten har inte ens klarat av att skriva in mitt rätta födelseår. Inte heller uppgifterna om när jag blev sjuk och hur stor min sjukfrånvaro har varit, säger Fia.
   Inga–Lill Sjöberg berättar att Kommunal försöker reda ut varför kommunen vill bli av med Fia och hur stor roll konsultens frågeformulär har spelat in.

– Vi har tillsammans med Lärarförbundet försökt att stoppa detta kränkande personlighetstest men kommunen har inte velat lyssna på oss förrän nu, säger hon.
   Umeå kommun har stoppat testet med de 70 frågorna. Sedan i februari har personal tvingats svara på dessa som ett led i deras rehabplan. Att vägra kunde likställas med arbetsvägran vilket är saklig grund för uppsägning.

Testet har tagits fram av företaget PersonalPartner AB som kommunen har ett samarbetsavtal med.
   Anders Lilliesköld, den personalhandläggare i kommunen som var ansvarig rehabiliteringshandläggare till Fia, hänvisar till dessa samarbetsavtal som kommunen har med PersonalPartner och andra aktörer.
   – Vi som arbetsgivare har inte tagit del av de tester som PersonalPartner använder sig av. De gav oss en sammanfattande bedömning som vi tillsammans med många olika insatser som genomförts under rehabiliteringen använde som underlag för att pröva om Fia kunde arbeta kvar, säger han.
   Anders Lilliesköld tillägger att det handlar om många olika förmågor som testas av psykolog och andra specialister.

Här är några exempel på de frågor Fia skulle svara på:
– Är du nöjd med ditt sexliv?
– Störs du av förändrad sexuell lust?
– Störs du av väderkänslighet?
– Är din avföring växlande trög/lös?
– Har du under året haft en konflikt med make eller maka?
– Går du i kyrkan eller deltar du i religiösa möten?
– Kan du skratta helhjärtat?
– Är du morgon– eller kvällsmänniska?
– Kan gråta när du är ledsen?
– Behöver du urinera ofta?