Den nya regeln gäller visstidsanställda i kommun och landsting. Den som har haft vikariat och allmän visstidsanställning i sammanlagt tre år under en femårsperiod har rätt till ett fast jobb. Förutsatt att man arbetat hos samma arbetsgivare. Tidig­are har man inte kunnat räkna ihop de olika anställningsformerna.

Under september har både Kommunals sektioner och arbetsgivare runt om i landet räknat dagar. På många håll har har det tagit tid eftersom uppgifterna inte går att ta fram automatiskt. KA:s rundringning till sex kommuner visar att är oklart hur många visstidsanställda som kan få fast jobb den första oktober. Samtidigt tror de flesta att de ska kunna ge besked den dagen.
   I Lunds kommun finns 310 visstidsanställda kommunalare. Förhandlingschef Helen Ohlsson vet inte hur många av dem som kan få fast jobb. När Kommunal kollat finns ingen som är aktuell för fast jobb den första oktober.
   I Malmö vet varken arbetsgivaren eller Kommunal hur många som kan få fast jobb.
   – Vi håller på att ta fram uppgifter. Min gissning är att det är en ganska begränsad grupp. Om man jobbat mer än två år i en av de här anställningarna har man redan kvalificerat sig. Så det kräver att man inte gjort det, men samtidigt jobbat i den andra, därför är det en ganska begränsad grupp, säger Jan Lundin, Malmö stad.

Linköpings kommun uppger att de har 188 kommunalare som är visstidsanställda.
   – Den signal jag fått är att ingen konverteras in den första oktober, säger Ulrika Wiklund, förhandlingschef i Linköping.
   Västerås har 2 500 visstidsanställda, majoriteten är kommunalare. Enligt Västerås förhandlingschef Kristina Olström är det ett fåtal som har allmän visstidsanställning och vikariat och kommer upp i tre år.
   – Vi vet inte i dagsläget, uppskattningsvis är det tio eller under, säger Kristina Olström.
   Men det finns undantag. I Uppsala uppskattar förhandlingschef Anna Lind att det finns 1 500 visstidsanställda kommunalare.
   – Jag skulle kunna tänka mig att det är 300-400 som kan få en tillsvidareanställning, men jag har inget belägg, förutom vad hr-strategerna sagt, säger Anna Lind.

Att det är en så stor andel förklarar hon med att det är många som redan har fler än 1 080 dagar den första oktober och att det är många som har blandade anställningar. Målet är att vara klar till första oktober.
   I Örebro finns 228 visstidsanställda, omkring 15 personer får fast den 1 oktober.

Så blir nya reglerna

Gäller sedan tidigare: Om du arbetat sammanlagt 2 år som vikarie under en femårsperiod har du rätt till fast tjänst.
Gäller sedan tidigare: Om du arbetat sammanlagt 2 år som allmän visstidsanställd under en femårsperiod har du rätt till fast tjänst.
Nytt från 1 oktober: Om du har haft anställning både som allmän visstidsanställd (även kallad ava), och som vikarie så räknas det samman och du får rätt till fast tjänst om du arbetat sammanlagt 3 år under en femårsperiod.