Kan man leva med ett hål i hjärtat?

Kan man leva med ett hål i hjärtat?

Ett liv utan känslor, utan hopp

Är det något värt?

Är ett hål i hjärtat slutet på vår vackra resa?

Var du tvungen?

Du hade chansen att sköta dig!

När ljus möts i regeln fotosyntes, slocknar din tro på kärlek

Har någon stoppat flödet? Varför fick blott aldrig du chansen…