IFALL jag vetat, det jag vet i dag.. jag menar, innan jag föddes.. då hade jag ALDRIG, låtit mig födas.. utan stannat kvar där, någonstans ibland skuggorna!