Glänsande kroppar, plågsamma droppar.. huden dryper svett, allt förbannat hett.. lyfter under knot stånk stön, tyngder så kallat skrot..ständigt nya tag, uthållighet muskelbyggarens lag..då det gäller spinning bara trampa på för din egen vinning, inte tänka låt det gå.. var alért spänn din stjärt, ingen märker om du släpper av en fjärt.. glöm träningsvärkens plåga, fortsätt kämpa våga.. även morgondagens fasa, kroppen likt en urvriden trasa!