Två avtalskonferenser, med företrädare för trafiksektionerna, har behandlat motioner från medlemmarna och diskuterat vilka frågor som ska stå högst på dagordningen i förhandlingarna med arbetsgivarna.
   Även vid denna avtalsrörelse dominerar krav om kortare ramtider, bättre scheman och att arbetet ska börja och sluta på samma plats. Högre lön, OB och bättre ersättningar finns också högt upp på kravlistan.
Hur dessa krav ska prioriteras är långt ifrån klart ännu.
   – Men helt klart är att arbetstider blir en av de stora frågorna, säger Per Svensson som är en av de ombudsmän i Kommunal som förbereder avtalsrörelsen.

Nuvarande avtal med Bussarbetsgivarna går ut 31 maj nästa år. Om någon månad träffas Kommunals förhandlingsdelegation för första gången för att diskutera och prioritera kraven.
   I december träffas Kommunals och Bussarbetsgivarnas förhandlingsdelegationer tillsammans. Då ska de två gemensamma arbetsgrupper, som tillsattes efter förra avtalsrörelsen, redovisa vad de kommit fram till när det gäller arbetstider och individuella löner.
Enligt vad Kommunalarbetaren erfar kommer ingen av grupperna att kunna enas om något förslag som Kommunal och arbetsgivarna är ense om.
   Kommunal är därför inte beredda att i avtalsrörelsen 2013 förhandla om individuella löner.

I januari bestämmer Kommunals förbundsstyrelse hur förbundets kravlista ser ut. Den överlämnas till arbetsgivarna i februari. Förhandlingarna väntas dra igång i mars. Målsättningen är att bli klara med ett nytt avtal senast en månad innan nuvarande avtal löper ut.