SVAR: Du skriver inte varför du fått avgångsvederlag. Vilka rättigheter du har efter att ha fått så kallat avgångsvederlag brukar framgå av den överenskommelse som görs. Men själva begreppet avgångsvederlag används mera sällan när en arbetstagare slutar sitt arbete i en kommun, eftersom ersättningarna inte är speciellt höga. Om det inte står något om att du inte kan söka jobb inom kommunen kan du göra det, men det är arbetsgivaren som bestämmer vem som får arbete. Beroende på orsaken till avgångsvederlaget kan det vara så att du inte har företrädesrätt till återanställning. Det innebär att kommunen inte behöver ta hänsyn till din tidigare anställningstid. /Annica Jansson