SVAR: Det du beskriver är en arbetsmiljöfråga. Som arbetstagare ska man ha en bra och säker arbetsmiljö  och här räknas även den psykosociala arbetsmiljön in. Arbetstagare ska inte behöva må dåligt på sin arbetsplats. Ta kontakt med din fackliga företrädare, skyddsombud eller sektion och be om hjälp.
/Lars-Sture Johansson