SVAR: Pingborren och ollonborren är vanliga marodörer i gräsmattor och lever av växtrötter. Pingborren är som fullvuxen mindre än ollonborren, men lika hårdbekämpad.
  Man kan lösa problemen tillfälligt med kemiska medel eller försöka hålla insekterna i schack med mekaniska eller biologiska metoder. Vid svårare fall kan man prova med nematoder, rundmaskar, som angriper och dödar larverna. De är ganska dyra och skadelarverna bör vara många för ett lyckat resultat. Nematoder finns att köpa på adresserna: http://bionema.se/getpage.asp?do=44 eller http://www.lindesro.se/
  Det påstås att pingborrar ska dra sig till gult. Gula utplacerade hinkar med vatten ska locka baggen, som sedan ska drunkna. Kanske värt att prova? Men eftersom din angripna yta är ganska begränsad föreslår jag ett idogt manuellt bearbetande av jorden. Ta bort och döda så mycket larver det bara går och vattna tomma platser med kokande vatten för att döda resterande larver.
/Åke Kestner