Som fritidspolitiker vill jag vara med och förbättra! Tänk att de har gått 15 år sedan jag fick mitt första uppdrag för Socialdemokraterna.
  Efter valet -98 blev det den nybildande kollektivtrafiknämnden. Jag hade glädjen att få vara med att bidra till trafiksäkerhetsfrågor (låter ganska krystat …) i alla dess former. Allt från avstigningsplatser till alkolås, förfrågningsunderlag med mera.
  Vi startade upp en arbetsgrupp som skulle jobba med en handbok för skolskjutsar. Allt för att underlätta för föräldrar, skola och transportörer. Även utbildningsförslag till chaufförer gällande trafiksäkerhet skulle skapa en större förståelse. 
  Där kan jag säga att min treåriga vårdutbildning och lite högskolepoäng kom väl till pass. Utbildning är nyckeln till självständiga liv …

Bildningsnämnden som jag sitter i nu ansvarar för arbetsmarknad, gymnasieskolan, särskolan, vuxenutbildning, sfi, konsumentvägledning och budgetrådgivning vid skuldsanering.
  Jag fullkomligt älskar att hålla på med dessa frågor. Jag har stor nytta av mitt arbetsliv och mina erfarenheter. Vi gör gymnasiebesök och besök på vuxenutbildningar, träffar företag …
  När det gäller yrkesutbildningar har både skolan och företagen mycket kvar att göra. Utbildningen har svårigheter att både få till bra praktikplatser, samt att de inte följer upp eleven efter studenten. Ganska otroligt, och vilket slöseri!

Jag kan bli så ledsen när jag sedan läser i tidningen att det saknas flera personer till olika företag och att kompetens saknas. Då har vi varit i skolan och träffat färdiga yrkeselever, men tyvärr har de inget jobb eller lärlingsplats utan går ut i arbetslöshet. Då undrar man hur detta fungerar – eller inte!
  Men hur den än är så har de som går yrkesförberedande program på gymnasiet en fördel ute på arbetsmarknaden, för de som har tänkt jobba efter gymnasiet. Men man ska ge f- i att tumma på kvaliteteten. Även dessa ska kunna klara att stå starka. Ingen kan inbilla mig att inte vården behöver lära sig om både nya tekniker och om nya rön om sjukdomar, eller att industrin och byggena inte behöver mer tekniker och instruktioner och mycket annat. Ta bara alla olika konstruktioner och ritningar som finns att läsa på engelska.
  Tror nog att fel personer är med och tycker lite för mycket de inte vet något om. Arbetslivet har ändrat sig radikalt.
 
I nämnden har vi arbetsgrupper om upphandlingar, konsumentstöd, enkäter,  arbetsmarknadsgrupp med mera. Bland socialdemokraterna i nämnden finns en handläggare, en utredare, en ombudsman, en företagare, en läkare, två som pluggar stadsvetenskap. Och så jag. En bra spridning med olika färdigheter och yrkesbakgrunder.

Jag tycker att mentorer är nödvändigt för LO-grupperna. Varför då? Jo, politiska partier gör ett jättejobb med olika aktiviteter för nya medlemmar, men jag tror att det måste till något mer! Men vill vi?
Så varför inte utse mentorer som redan har politiska uppdrag eller andra förebilder som haft förtroendeuppdrag?
  Om vi vill att våra grupper ska kunna och våga ta eller över huvud taget få politiska uppdrag så får fackförbunden göra helt om! De finns olika ingångar i hur man kan gå tillväga men helt klart är att det behövs mycket mer spetskompetens som ständigt backar upp medlemmar som har förtroendeuppdrag. De tjänar alla andra grupper på, och helt klart LO-gruppen.

Sedan är det bara fördelar med att samverka med alla andra förbund, vi kan bara berika varandra.
  Att få medlemmar att ta ställning politiskt är det absolut viktigaste. Allt som vi som medborgare påverkas av har med politik att göra: trafik, sjukvård, byggande, socialförsäkring, miljö, industri … Allt det som gör att  hjulen rullar …
  Vi hörs!