VA-mässan handlar om vatten – och avloppsfrågor. Mest män deltar, några i kostymer, andra i T-shirts och skärmmössor. En och annan kvinna syns också bland montrarna i mässhallen. Här vimlar det av  miljöteknikföretag som torgför vattenpumpar och plaströr. Och så mitt i allt syns Kommunals monter.
  – Kom hit, häng på här, säger Erkki Kataja till de förbipasserande. Till vardags är han underhållstekniker på Tekniska verken i Linköping.
  – Vi ska samla in en miljon namn.

Med vi menar han facket i Europa. De som går förbi ser undrande på de tre männen i svarta västar, som enträget ber dem att komma närmare.
  – Vill ni vara med och stödja oss? Alla har inte dricksvatten, inte ens i Europa, förklarar Per Rindefors, elektriker från Skövde.
  På väggen intill rullar information fram: Säg ja till allas rätt till vatten. 2 miljarder inom EU saknar vatten och sanitet. Skriv under det medborgerliga initiativet. Avreglering ger inte renare vatten.

Sandy Westergren, till vardags elektriker och ordförande på Göteborg Vatten/Gryaab, övertygar en ung kille med kepsen bakofram att skriva på.
  – Har du fått någon flaska? Här får du en smart sådan och fylla i riktigt Göteborgsvatten, säger Sandy och pekar på kranen i ett tvättställ som satts upp i montern.
  Få säger nej. Fast en tysk man, som gick förbi, tyckte att han fått nog av att stödja grekerna och ville inte befatta sig med EU.
  Det bekymrar inte Erkki, Per och Sandy. Sandy hoppas att Kommunal Väst ska samla in 50 000 namn.
  – Det här är startskottet. Nu utmanar vi Kommunals avdelningar att slå oss. Det tror vi är helt omöjligt, säger de alla tre och fortsätter värva namn.

Namninsamlingen

Kampanjen är ett initiativ av EPSU, den fackliga federationen för offentligt anställa.
Under ett år kommer fackföreningar i Europa att samla in en miljon underskrifter. Lyckas de måste EU-kommissionen ta upp deras krav.
Läs mer på: www.right2water.eu