Ni vill öka personalens kompetens inom äldrevården.  Varför behövs det?
  –  Av våra fast anställda inom äldreomsorgen har cirka 80 procent rätt utbildning. Men bland de vi nyanställer så har bara cirka hälften undersköterskeutbildning.  De blir inlasade efter att ha jobbat i många år som timvikarier.  Trots det ligger Borås stad bra till i landet när det gäller andel utbildad personal, men vi har högre ambitioner än så.  Vi vet att det krävs att man har utbildning för att jobba inom äldrevården.

 Lena Palmén, kommunalråd i Borås.Lena Palmén.

Vilken kunskap saknas?
  – Vi skulle föredra att samtliga anställda har  en undersköterskeutbildning.  På sikt arbetar vi också för att få ett vårdcollage till vår region eftersom det behövs.  Vi vet att många i vår    funktionshindersverksamhet  saknar utbildning. Fler blir diagnosticerade i dag, till exempel i Aspberger.   Vi tycker att har man fått en diagnos så skall man också få adekvat vård för den diagnosen.

Ska vikarier och timanställda också få del av satsningen?
  – Vi kommer att prioritera dem som redan är undersköterskor.  Redan i dag har kommunen vidareutbildat många.  Vårt mål är att bryta timanställningarna och ge riktiga anställningar i stället. I Borås får alla i dag välja heltid om man vill. Främst handlar det om vårdkvalitet. Att ha timanställda är dyrt, ger sämre kvalitet, och det blir fler anställda per brukare. I poolerna ska du ha utbildning för att ingå.  Det är viktigt att personalen har kunskap om demens.

Blir utbildningen på arbetstid med lön?
  – Det kan jag inte svara på i dagsläget. Helst vill vi att personalen redan ska ha rätt kompetens när de kommer. Vi vill att dessa utbildningar ska finnas med i det vanliga utbildningssystemet.  Vi vill ta ett samlat grepp och satsa både på vidareutbildning, och ungdomsgymnasium. Arbetsförmedlingen har också vårdkurser för arbetslösa.

Får personalen högre lön efter utbildningen? 
  – Det kan inte jag styra över, det avgör löneförhandlingarna. Men jag tycker att det är fel mot dem som har utbildning att man ibland jämställs med personal som är outbildad. Vi gör också det här för att få en statushöjning på yrket. Själv tycker jag att det är självklart att en undersköterska som jobbat i tio år och väljer att specialiserar sig skall märka det i lönekuvertet.