Det var 2011 som Bodens kommun införde att de äldre skulle få rätt att välja privata utförare enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Men systemet blev dyrt.
  – Vi har sett att LOV:ens införande är enormt kostnadsdrivande. Så vi stannar upp och utreder möjligheten att säga upp avtalet. Kostnaderna har ökat med 30 miljoner och hemtjänsttimmarna har ökat från 17 000 till 27 000 timmar, säger Bodens kommunalråd Torbjörn Lidberg (S).
  Har biståndsbedömarna blivit för generösa eller hur förklarar ni att det har blivit så mycket mer hemtjänst?
  – Det är det vi utreder nu.
  Vad kan du säga till dem som är oroliga för sitt jobb nu?
  – Jobben kommer alltid att finnas kvar eftersom hemtjänsten måste utföras, antingen omförhandlad eller i kommunal regi.
  Men är inte personaldelen en stor del av de kostnader ni nu vill spara på?
  –Det är den, men det finns en vinstdel också.
  Britta Persson arbetade tidigare för kommunen men gick över till företaget Syster Karins vård och omsorg.
  – Det är så bra här. Den kontinuitet de talade om i kommunen, den finns här. Tillbaka till Bodens kommun går jag aldrig, där blev jag bara erbjuden jobb som timvikarie, säger hon.

Inga-Britt Svensson är ombudsman på Kommunal Norbotten. Hon säger:
  – Kommunen blöder ju. Men vi företräder alla medlemmar och förstår dem som är rädda om sina jobb. Vi kommer att företräda dem också, det spelar ingen roll om man jobbar privat eller för kommunen.
  I ett internt dokument som Aftonbladet publicerat framgår det att Moderaterna vill göra exemplet Boden till en riksfråga. Partiet skriver: ”Står Stefan Löfven och Socialdemokraterna bakom kommunledningens inriktning i Boden om att avveckla det av många uppskattade valfrihetssystemet inom hemtjänsten?”

 Torbjörn Lidberg (S), kommunalråd i Boden.Torbjörn
Lidberg (S).

Kommunalråd Torbjörn Lidberg ger dock inte mycket för detta:
  – Vi utmanar starka krafter. Moderaterna lägger sig i det kommunala självstyret och det är anmärkningsvärt. Vi kan inte låta kostnaderna drivas upp, då måste vi börja skära i andra delar av välfärden och det är vi inte beredda att göra.
  Äldreminister Maria Larsson (KD) har föreslagit att LOV ska göras obligatoriskt i hela landet.
  – Då måste hon skicka med pengar till kommunerna, säger Torbjörn Lidberg.

Kommunalarbetaren har i en stor granskning tidigare kunnat berätta att så många som fyra av tio av de privata hemtjänstföretagen saknar kollektivavtal. I Boden har dock samtliga sju företag avtal eller hängavtal med Kommunal.

LOV

LOV betyder lagen om valfrihetssystem och omfattar äldrevård, handikappomsorg och hälso- och sjukvårdstjänster. Syftet är att brukarna själva ska få välja privat eller kommunal vård. De företag som uppfyller de krav som varje kommun ställer upp, har fri etablering. Det är brukarna som styr om de får några kunder. Kom-munal och privat hemtjänst ska konkurrera på samma villkor, ersättningsnivån är lika.
LOV är frivillig och de första kommunerna införde den 2009.