För att få klarhet i vilka fackliga frågor som är viktigast att driva för personer som arbetar inom hushållsnära tjänster har Kommunal varit ute och ”annonserat” efter folk till en referensgrupp.
  ”Vad vill du förändra på ditt jobb?” och ”Vi på Kommunal vill ta reda på hur det verkligen är på din arbetsplats.” ”Du behöver inte veta något om facket, bara om ditt jobb” är budskapet som Kommunal skickat ut.
  – Det här är ett ovanligt grepp, jag vet inte om det gjorts tidigare, men tillvägagångssättet har varit helt avgörande. Vi hade inte nått de här personerna annars eftersom de inte har några regelrätta arbetsplatser. Arbetsplatserna är ju i kundernas hem, säger Lars-Sture Johansson.

Kommunal sökte 13 personer till en referensgrupp och fler än så har hört av sig och vill vara med.
  Det har varit svårt för Kommunal att nå medlemmar som arbetar inom hushållsnära tjänster. Lars-Sture Johansson berättar om referensgrupper på en eller max två personer, som ska fatta beslut om till exempel avtalskrav:
–   Det kan inte fortsätta så om vi ska ha en demokratisk process. För att få avtalsspecifika krav måste vi lyckas nå den här gruppen för att se deras specifika behov. Det kan handla om färdtidsersättning eller arbetsmiljöfrågor. Syftet är förstås att få igång en facklig verksamhet inom branschen och att höja organisationsgraden.

I dagsläget har Kommunal knappt 1000 medlemmar som arbetar inom hushållsnära tjänster.  Det arbetar runt 12 000 personer inom branschen, varav ca 7500 är helårsanställningar.