– När vi har mätt löneutfallet från 2002 och framåt och jämfört några avtal med individuella löner och några med tarifflöner så såg vi inga skillnader i löneutfall, säger ombudsman Johan Ingelskog, chef för Kommunals avtalsenhet.
  Men vilka nya strategier det eventuellt kan leda till vill han inte gå in på.
  – Detta är en väldigt liten del av den omfattande studie vi har gjort. Det går inte att dra några slutsatser av det, säger han.

Nästa år ska Kommunals kongress fatta beslut om den framtida lönepolitiken. Förra gången Kommunal lade fast sin lönepolitik, vid 2004 års kongress, föregicks det beslutet av bland annat en rapport som visade att löneutvecklingen inte var bättre där facket hade avtal eller överenskommelser om individuella löner. ”Det visar sig att skillnaden är närmast obefintlig”, skrev Kommunal i rapporten ”Lön för mödan” 2003.
  Trots det klubbade kongressen efter en jämn omröstning igenom en lönepolitik som bygger på att lönesättningen i huvudsak ska vara individuell. Det var första gången Kommunal fick ett tydligt kongressbeslut i frågan om individuell lön, även om det funnits inslag av individuell lönesättning ända sen 1990-talet.

 Johan Ingelskog, chef för Kommunals avtalsenhet.Johan Ingelskog.
Foto: Björn Svensson

Men kritiken mot lönesystemet

återkommer med jämna mellanrum. Kommunalarbetaren har i flera olika undersökningar visat att det inte gett mer i plånböckerna hos medlemmarna, ungefär samma resultat som Kommunal nu fått fram.
  – Nej det är ingen nyhet i sig, säger Johan Ingelskog.
  Kan Kommunal komma att överge individuella löner?
  – Det är omöjligt för mig att svara på var vi kommer att landa vid kongressen nästa år.

Vid en konferens nyligen hos fackförbundet Pappers, som Dagens Arbete, har rapporterat om, sade Ingelskog att förbundet nu sneglar på industrins modell, där de lokala facken anses ha betydligt större makt över lönesättningen. Men till Kommunalarbetaren säger Ingelskog att lönemodellerna inom industrin bara är en av flera tänkbara vägar för Kommunal. Han ville bara visa vad Kommunals lönepolitiska utredning har sysslat med.
  – Det har varit naturligt för oss att kolla på industrins modell men vi har tittat på andra förbunds modeller också.
  Vad är intressant med industrins lönemodeller?
  – Särdraget är väl att de har starka lönesystem på arbetsplatsnivå där klubben tillsammans med företaget förhandlar fram lönerna. Det är en ”win-win-situation”, arbetsgivarna får arbetstagare som är förändringsvilliga och vill framåt. Löntagarna får genom facket makt över lönerna lokalt.

I början av oktober ska Kommunals lönepolitiska rapport diskuteras vid Kommunals avtalskonferenser med förtroendevalda från hela landet. Framåt årsskiftet ska rapporten presenteras för förbundsstyrelsen, Nästa sommar vid kongressen fattas beslut.