Varför medverkar ni?
  – Vi ser det som en chans att ge allmänheten en bild av hur vi jobbar och hur vårt yrke fungerar. Ibland får vi också tillfälle att ge information om hur de kan agera i olika situationer, till exempel i samband med olyckor och bränder.

Hur är upplägget?
  – Varje avsnitt består av scener från verkliga larmtillfällen. Efter varje larminspelning gör vi en så kallad synk. Det är en kort intervju som sedan klipps in före larmscenerna. Där får vi tillfälle att kommentera händelseförloppet och i vissa fall även berömma medborgarna när de agerat på ett bra och korrekt sätt.

Hur fungerar det att jobba samtidigt som man blir filmad?
  – Det är inga problem, fotograferna är väldigt bra och erfarna. Vi jobbar på som vanligt.

Hur många avsnitt har sänts och hur många blir det totalt?
  – Vi har spelat in 46 program hittills. De första avsnitten började sändas för ett par veckor sen. De avsnitten spelades in i våras.  Serien ger en realistisk bild av vårt arbete och är ihopklippt på ett bra sätt tycker vi. 

Att sända från olyckor kan vara känsligt. Hur fungerar det?
  – Bra. Det är väldigt noga med att varje program ska godkännas både av oss och av dem som figurerar i händelseförloppen. Annars får det inte sändas.

Hur går serien?
  – Den har gått jättebra. TV 7 är nöjda eftersom programmet ger något utöver det vanliga. Förutom att det alltid är spännande och intressant för publiken med blåljus så får vi ju även ut bra och nyttig information till allmänheten. Kanalens tittarsiffror har ökat. Vi får tillfälle att nå ut med vårt positiva budskap och berömma medborgarna när de handlar bra och korrekt.