Motionen antogs när Malmö arbetarekommun, som är en av de största i Sverige, höll representantskap i går, måndag. Arbetarekommunen vill att Socialdemokraterna ska verka för en icke-vinstprincip inom välfärden och för att lagen om valfrihet, LOV, ska rivas upp.
  Dessutom föreslås att Socialdemokraterna och LO tillsammans ska identifiera centrala sektorer i samhället som bör ”undandras marknadsekonomin”.

Motionen från Malmö arbetarekommun kommer att tas upp vid partikongressen i april nästa år. Där väntas debatten om vinster i välfärden bli livlig. Hittills har partiledningen undvikit att sätta ner foten i frågan.