Antalet personer som beviljas sjukersättning, eller förtidspension som det hette tidigare, kan bli fler igen efter att ha minskat i många år. 2004 nybeviljades 68 720 personer sjukersättning och förra året hade den siffran sjunkit dramatiskt till 7 789 stycken.

Orsaken är nya regler som började gälla 2008 och som ställer mycket hårdare krav än tidigare på den som söker. Arbetsförmågan måste vara nedsatt med en fjärdedel och bero på kroniska sjukdomar eller skador som inte kan läka. Kort sagt ska det vara tillstånd där rehabilitering inte kan hjälpa den sökande att få bättre arbetsförmåga.
  För personer med sjukdomar som ger diffusa symptom som är svåra att mäta, som fibromyalgi eller olika smärttillstånd, har det varit svårt att leva upp till kravet. Majoriteten av dem som sökt sjukersättning och haft den typen av sjukdomar har fått avslag.

Nu ändrar Försäkringskassan sitt sätt att avgöra vem som har rätt till ersättningen på ett sätt som gör det lättare vid den typen av sjukdomar. Det är rehabiliteringskravet som ska tolkas snällare.
  – Det är svårbedömda diagnoser och syndrom där sjukdomsförloppet inte har förbättrats under lång tid, och vi ser att medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte har fungerat eller inte kommer att fungera inom överskådlig period, då kan vi gå till sjukersättning, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson till Sveriges Radio.
  På Försäkringskassan räknar man med att antalet nya sjukersättningar kommer att öka med drygt tusen stycken nästa år som en direkt följd av beslutet.