I slutet av augusti var 389 000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Över hälften av dem har varit utan arbete i minst sex månader, en tredjedel av dem i över ett år.

I den budgetmotion som regeringen lägger fram på torsdag finns några satsningar som ska bryta långtidsarbetslösheten. Mellan 2013-2016 vill regeringen använda 2,1 miljarder kronor för ändamålet. Nästan hälften av pengarna kommer dock inte att läggas direkt på nya satsningar utan användas för att permanent höja taket i det särskilda anställningsstödet (från 750 till 890 kronor per dag).

De mer aktiva insatserna begränsas till de kommande två åren fram till valet 2014. Då handlar det framför allt om ökade resurser för arbetspraktik som ger 9 500 platser 2013 och 4750 platser 2014.
  Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som är över 25 år och som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning ska kunna läsa något ”studiemotiverande” på folkhögskola i tre månader. På det satsar regeringen drygt 50 miljoner 2013 respektive 2014

Nästa år vill regeringen också öka arbetsmarknadsutbildningen något för de arbetslösa i fas 3 – numera kallad sysselsättningsfasen. Under 2013 finns 128 miljoner kronor avsatt för detta.