Det är nu ett och ett halvt år sedan lagen som förbjuder offentliganställda att förhandla kollektivt infördes av den republikanske guvernören Scott Walker.
  Runt 170 000 offentliganställda påverkades. De fråntogs rätten att teckna kollektivavtal, deras löner sänktes samtidigt som pensionsvillkoren försämrades och sjukförsäkringarna blev dyrare.

En lokal domare har nu reagerat mot just detta och ogiltigförklarar helt enkelt lagen. Domare Colás menar att lagen straffar löntagare som använt sin rätt att organisera sig genom att ge dem mindre lönehöjningar än löntagare som inte är med i facket. Lagen strider mot delstatens och hela USA:s konstitution och måste därför upphävas, är slutsatsen som meddelades i fredags.
  – Scott Walkers försök att tysta de fackliga kvinnorna och männen i Wisconsin var omoraliskt, orättfärdigt och inte heller lagligt. Nu har en domstol slagit fast att bestämmelserna – en grym attack på offentliganställdas rätt till kollektivavtal – är mot konstitutionen, säger Phil Neuenfeldt, president för Wisconsin AFL-CIO (motsvarande LO) i ett uttalande.

De lokala facken jublar förstås och menar att det är dags att gå till förhandlingsbordet. Guvernör Walker tänker dock överklaga beslutet och säger siog vara övertygad om att vinna i högre instanser. Det är oklart om förhandlingar kommer att kunna upptas innan överklagandet hanterats.
  Sedan lagen infördes har facket AFSCME (motsvarande Kommunal) tappat nästan hälften av medlemmarna i delstaten.
  Motståndet mot lagen har varit massivt och ledde bland annat till en folkomröstning i juni i år där guvernören slutligen ändå fick förnyat förtroende.
  I juni 2011 kom den lokala Högsta Domstolen till ett motsatt beslut, den menade att lagen var i enlighet med konstitutionen.