1. Därför att hon berättar om arbetarflickan Maj som i 1930-talets Norrland lämnas av sin käresta, flyttar till Örnsköldsvik, blir gravid med fel man och helt plötsligt sitter i en obekant lägenhet och väntar på den make hon egentligen inte känner i en värld hon aldrig haft tillträde till tidigare.  Det handlar om klass och det handlar om kvinnors möjligheter och det har skrivits förr. Men Maj är ändå unik.

2. Därför att Kristina Sandberg genom bokens textmassor lyckas förmedla det kompakta motstånd, den tröghet och instängdhet som beskriver hela Majs liv. Och hur Majs innersta tankar och bakgrund med jämna mellanrum tvingas ut som förträngda rop vilka spränger textraderna.

3. Därför att hon låter Majs svarta sidor ta plats i all sin solkighet. Hennes ständiga missnöje. Inkonsekvensen i hennes funderingar och agerande. Hennes eviga osäkerhet som gör att hon aldrig duger, varken som maka eller mor, samtidigt som hon så lätt sätter sig till doms över andra när hon ser en chans att få det moraliska övertaget.

4. Därför att hon sätter fingret på den där konkurrensen föräldrar emellan som handlar om barnens uppfostran eller färdigheter.

5. Därför att även om vi har helt andra möjligheter i dag så kan ensamheten vara lika stor, äktenskapet lika tyst och den omgivande familjens kritik lika inlindad i falska komplimanger eller tillsynes oskyldiga vardagskommentarer.

6. Därför att vi måste komma ihåg att möjligheten att ha och ta makt över sitt eget liv måste återvinnas varje dag.

7. Därför att hon låter Maj ställa sig frågan: ”Hur är man sig själv?”.

Kristina Sandberg och Maj

Kristina Sandberg planerar en trilogi om Maj. Första delen gavs ut 2010 och heter ”Att föda ett barn”, andra delen ”Sörja för de sina” kommer ut 17 september.