För femte gången har EU-organet Eurofound genomfört en undersökning om arbetsvillkoren i Europa. 44 000 personer i 34 länder har intervjuats om bland annat sina löner, hälsa, hur de behandlas på jobbet och vad de har för karriärs möjligheter.
  Det visar sig att människor med välbetalda och välavlönade arbeten inte bara har bättre hälsa och färre sjukdomar som orsakats av arbetet utan också tycker att arbetet är mer meningsfullt än andra.

Danmark är det land som har minst andel riskfyllda arbeten (har dålig lön, dålig arbetskvalité och dåliga karriärsmöjligheter) de följs tätt av Norge, Luxemburg, Nederländerna och Finland. Först efter dem kommer Sverige. Flest riskfyllda arbeten hittar man däremot i Turkiet, Makedonien, Albanien, Grekland och Litauen.
  Lönerna i de undersökta länderna är i särklass högst i Luxemburg som följs av Irland, Norge, Danmark och Sverige. Finland finns först på tionde plats. I alla undersökta länder tjänar männen mer än kvinnorna.