Enligt en opinionsundersökning från i somras säger åtta av tio svenskar nej till vinst i välfärden om pengarna inte återinvesteras i verksamheten. Av riksdagspartierna är det än så länge bara Vänsterpartiet som säger nej till vinstuttag.
  – Våra folkvalda är inte alls på samma våglängd som svenska folket i den här frågan. Det är dags att de lyssnar på oss, säger kommunalaren Sanna Tefke som är aktiv i nätverket Välfärd utan vinst.

För att uppmärksamma frågan har Välfärd utan vinst och Teater Tribunalen tagit initiativ till en ”folkriksdag”. Manifestationen inleds på Sergels torg i Stockholm klockan fem på måndag eftermiddag.
  Efter tal av bland andra Göran Greider, Johan Ehrenberg och Ann-Margarethe Livh tågar demonstranterna till Mynttorget vid riksdagshuset. Där följer en debatt där både skådespelare och vanliga människor deltar.
  – Alla vet hur en demonstration går till. Demonstrationer är bra, men den här gången ville vi göra något extra, säger Sanna Tefke.

Debatten ska utmynna i att ledamöterna i folkriksdagen antar lex Carema. Det är en fiktiv lagtext som slår fast att all skattefinansierad välfärd ska skötas av kommuner, landsting och organisationer utan vinstmål.
  – Vi har tänkt lämna in den till riksdagen på tisdagen. De kanske inte tar emot den, men vi ska i alla fall försöka, säger Sanna Tefke.
  En rad organisationer har ställt sig bakom arrangörernas krav på ett vinststopp i välfärden. Bland dem finns två av Kommunals sektioner i Stockholm, Gullmarsplan och Centrala länet.