Förra året betalades 156 miljoner kronor i avgångsvederlag inom landstinge, skriver Vision. De högsta utbetalningarna har gått till läkare, regiondirektörer och landstingsdirektörer. Flera av dem har fått avgångsvederlag på över en miljon kronor.
  Högst kostnader för avgångsvederlagen har Stockholms läns landsting som betalade ut 46 miljoner. På andra plats återfinns Västra Götalands regionen som betalade 30 miljoner kronor.

Utgifterna för avgångsvederlagen ökar samtidigt som majoriteten av landstingen dras med stora besparingskrav. KA:s granskning i våras visade att Västra Götalands regionen hade ett besparingskrav på 250 miljoner kronor. De avgångsvederlag som betalas ut av regionen motsvarar 12 procent av den summan.