Det är i en intervju med Aftonbladet som Eva Nordmark går ut med TCO:s syn på vinster i välfärden. 600 000 av TCO:s medlemmar arbetar inom välfärden och enligt deras ordförande vill de inte ha ett vinstförbud. Medlemmarna har dock inte blivit tillfrågade.
  – Jag har svårt att tro att medlemmarna i TCO skulle tycka att det var en attraktiv politik att förbjuda vinster i välfärden. De vill kunna påverka och välja för att få den bästa vården och skolan, säger hon till Aftonbladet.

 Eva Nordmark, ordförande för TCO.Eva Nordmark.
Foto: Jann Lipka

Teoretiskt anser hon att företagen ska kunna ta ut hur mycket vinst som helst, säger hon i intervjun. När Sverige öppnat upp för vinstdrivande företag är det obegripligt att säga att de inte kan få gå med vinst, är hennes slutsats.
  Kommunal har inte gått ut med någon bestämd uppfattning i frågan. Många av medlemmarna har vinstdrivande företag som arbetsgivare, vilket verkar göra frågan delikat.
  LO:s kongress fattade i våras beslut om att en ”non profitprincip” ska vara gällande i välfärden. Exakt hur den ska se ut eller fungera håller just nu på att utredas.

Hur Socialdemokraterna kommer att ställa sig i vinstfrågan är också oklart och kommer sannolikt så att vara fram till partiets kongress nästa år.
  Vänsterpartiet har dock varit tydligt. I somras presenterade V ett förslag på hur vinster i välfärden ska förhindras.