Det är LO, ABF och Föreningen Arbetarskrivare som behöver hjälp med att få beskrivningar från dagens arbetsliv.
  De efterlyser berättelser om arbetet och hur det påverkar ditt liv.

Skrivarkampanjen har döpts till ”Berätta om ditt arbete” och orden kan tecknas ned nästan hur som helst; en novell, en dikt, en essä, självbiografiskt, agitatoriskt…
  Berättelsen ska lämnas in senast 15 januari 2013.
  Berättelserna ska sedan ges ut i en antologi.