Malin Ackholt, avtalssekreterare på Hotell- och Restaurangfacket:
  – Under årens lopp har vi jobbat med diskrimineringsfrågorna utifrån avtal. Nu är vi till exempel ense med arbetsgivarna om en arbetstidsreglering i avtalet som handlar om att visstidsanställda inte ska ha sämre villkor.
  Varför är lagen så svår att använda?
  – Vi har aldrig kommit i ett sådant läge, så jag kan inte svara på det.
  Skulle Hotell och Restaurang kunna driva ett ärende till AD utifrån lagen?
  – Vi har inte haft sådana ärenden, men vi har varit väldigt uppmärksamma i avtalen på de här frågorna.

John Haataja, avtalssekreterare Handels:
  – Vi använder knappast lagen alls.
  Skulle ni kunna driva ett fall till AD utifrån lagstiftningen?
  – Ja absolut, vi håller ju just nu på med en massa ärenden som har med visstid och rättigheter att göra.
  Är det inte så att en förlust i AD kan skada fackens möjligheter så mycket att ingen driver lagen därför?
  – Så kan det vara.
  Varför är det så svårt att hävda lagen?
  – Man måste ha mycket på fötterna för att kunna driva lagen, det krävs ibland väldigt mycket. Och lagen är lite luddig i kanterna.
  Är Handels avtal motståndskraftiga mot diskriminering av visstidsanställda?
  – Ja, men avtalet gäller inte alla på arbetsplatserna.