Det är Dagens Samhälle som kartlagt hur många kvinnor som finns på ledande positioner i kommunpolitiken (det vill säga som ordförande i kommunstyrelsen). 

Som på många andra områden i samhället blir kvinnorna färre och färre ju högre upp i hierarkin man söker. Bland samtliga förtroendevalda är 43 procent kvinnor, på toppositionen är de 31 procent.
  Jämtland ligger i topp med sju av åtta kvinnor på toppen. Sämst resultat visar Jönköpings län, där inte en enda av kommunerna leds av en kvinna, skriver DS.

Av riksdagspartierna har Socialdemokraterna den högsta andelen KS-ordföranden (38 procent) följt av Centern (33 procent) och Moderaterna (21 procent). Resterande partier har ingen kvinnlig KS-ordförande alls, men sitter å andra sidan inte heller på så många poster (Folkpartiet har fem, Kristdemokraterna fyra och Vänsterpartiet två).