I dag är det dags för nederländarna att välja politisk riktning. Opinionsundersökningar inför dagens val visade länge att Socialistpartiet, SP skulle bli största eller näst största parti, men i den senaste mätningen har de tappat och det lutar istället åt att Socialdemokraterna och Högerliberalerna blir valets vinnare.
  Dagens val är egentligen ett nyval. Efter att den sittande minoritetsregeringen – högerliberaler och kristdemokrater regerade med stöd av högerpopulistiska Frihetspartiet – inte fick med sig Frihetspartiet på sitt förslag till sparpaket avgick den och nyval utlystes. Det är det femte valet på tio år.
  Eurokrisen och den svajiga ekonomin har stått i fokus under valrörelsen, och nederländarnas skepsis mot EU-projektet har fått näring i politiska utspel.

Den tidigare borgerliga regeringens hårdhänta nedskärningar och fortsatta privatiseringar har lett till en stor besvikelse hos väljarna, menar Aron Etzler. Han har nära studerat SP:s arbete och framgång och skrivit om det i boken ”Trondheimsmodellen” som gavs ut för några år sedan (2007). Idag arbetar han som partisekreterare för Vänsterpartiet.
  – Socialistpartiets insats i valrörelsen har varit att ständigt påminna om nedskärningarna och privatiseringarna. De har varit väldigt tydliga i de frågorna. En av de mest intressanta sakerna när det finns ett sådant här parti är att det påverkar samhällsdebatten att också handla om dessa frågor, säger Aron Etzler.

Skillnaden mellan SP och många andra vänsterpartier är att de tas mer på allvar, både av väljarna och i samhällsdebatten. Vänsterpartier lider ofta av att många väljare förvisso tycker att de har en bra politik eller bra förslag, men de röstar ändå inte på dem eftersom de inte anses trovärdiga eller realistiska.
  I Nederländerna ser det något annorlunda ut. Socialistpartiet har styrt i många nederländska städer i många år – och de har fått sina budgetar att gå ihop. Enligt Aron Etzler är den stora skillnaden mellan SP och stora delar av vänstern i Europa att SP är extremt praktiskt inriktade:
  – Många inom vänstern tror att politik handlar om goda förslag, men ännu viktigare är att kunna genomföra de goda förslagen. Annars ser människor vänstern som något som inte är på allvar.

Han tror att många – däribland den svenska fackföreningsrörelsen – har att lära från Socialistpartiet. Det är ett parti som är bra på att bilda opinion, driva kampanj på gatorna och att göra sig tillgängliga, precis som den svenska arbetarrörelsen i sin glans dagar.
  – Sagorna om att folkrörelsearbete och organisering är omöjligt i den moderna tiden måste skrotas. Det är saker som fortfarande fungerar. Det var också det viktigaste skälet till att jag skrev min bok. Den kom innan Obama vann 2008 och det blev tydligt att gräsrotsaktivism var en viktig del av hans framgång.