Hälften av kommunalarna som jobbar i vård och omsorg har utsatts för våld eller hot det senaste året. Det visar KA:s egen undersökning, som vi presenterade i maj. Andra undersökningar visar att våld och hot i arbetslivet har ökat mycket de senaste tjugo åren. Kriminologen Sofia Wikman har sett en tydlig bild: Perioder av nedskärningar i vården följs av perioder av ökat våld.

Under 1990-talet minskade personalen i sjukvård och äldreomsorg med 15 procent. Under samma period ökade anmälningarna om hot och våld som mest.
  – Sen har ökningen planat ut något, och nu ser det ut som om den tar fart lite grann igen, säger Sofia Wikman.
  Med färre anställda följer oftast mer stress. Och personal som är stressad utsätts oftare för hot och våld, det visar flera undersökningar.
  Orsakerna är flera: Vårdtagare kan bli frustrerade när de får vänta länge på hjälp. Personalen måste tvätta och klä på i ett alltför högt tempo, och hinner inte uppfatta små signaler på att en vårdtagare inte mår bra.
  – Det är i stressade situationer som hot och våld uppstår, säger Sofia Wikman.

En annan förklaring till ökningen är att det har blivit vanligare att anmäla. Allt fler inser att det inte är okej att bli slagen, klöst och nypt på jobbet. Troligen har både anmälningsbenägenheten och det verkliga våldet ökat, anser Sofia Wikman.
  Däremot beror det ökade våldet i vård och omsorg inte på att samhället har blivit mer våldsamt, enligt Sofia Wiman.
  – Vi ser inte samma ökning i handeln, eller i polis och övervakningsyrken. De grupper där ökningen av hot och våld är störst är också de grupper som fått en försämrad arbetsmiljö. Det är inte det ökade våldet på gatan som väller in på sjukhus och äldreboenden. Det handlar inte om skurkar, utan om vanliga personer med hjälpbehov, säger Sofia Wikman.

På en del håll försöker man lösa problemen genom att sätta in väktare. Det är särskilt vanligt på akutmottagningar. Sofia Wikman tror inte att det är den bästa lösningen på lång sikt.
  – Vill man fånga upp hot och våld gör man det bättre som en arbetsmiljöfråga. Personalen vill ha stöd från kollegorna, och tid att tala om det upplevda: Gjorde jag rätt, gjorde jag fel, vad kan vi förbättra? säger Sofia Wikman.
  Det är självklart viktigt att polisen kommer snabbt när man behöver hjälp. Men det är viktigare med mer tid och resurser.
  – Säkerhet kan vara närvaron av tillit och mänskliga möten, i stället för frånvaro av otäcka individer, säger Sofia Wikman.