Kommissionären Lázló Andor informerade i går en grupp från Europarlamentets arbetsmarknadsutskott att det officiella beskedet kommer nästa vecka. Enligt honom har det politiska beslutet i kommissionen redan fattats.
  Detta bekräftas i dag av kommissionens ordförande José Manuel Barroso i ett brev till EU–parlamentets talman.
  Att det officiella beskedet dröjer kan bero på att kommissionen enligt fördraget måste presentera en skriftlig motivering till att den drar tillbaka sitt förslag, som kallas Monti ll.

Enligt förslaget skulle fackliga stridsåtgärder godkännas av domstolar i berörda EU–länder. Domstolarna skulle då enligt proportionalitetsprincipen bedöma om stridsåtgärden är rimlig och inte för omfattande med hänsyn till vad konflikten handlar om.
  Syftet skulle enligt kommissionen vara att förtydliga vad som gäller när fackliga stridsåtgärder hamnar i konflikt med kapitalets fria rörlighet.
  De fackliga organisationerna gick taket. Det gjorde även flera regeringar och parlament som sa nej med hänvisning till att Monti ll gick utöver vad kommissionen enligt EU–fördraget har rätt att lägga sig i. Det ingår inte i EU:s mandat att reglera strejkrätten.
  Kommissionen hänvisade till en undantagsregel i fördraget men för att denna skulle kunna tillämpas krävdes enhällighet bland medlemsstaterna. Sverige och elva länder till sa nej. Kommissionen tvingades därför ta tillbaka förslaget, antingen för att ändra eller för dra tillbaka det.

Att Monti ll läggs i papperskorgen välkomnas av Socialisterna och Socialdemokraterna i EU–parlamentet. Europafacket ser kommissionens besked som en halv seger.
  Fortfarande återstår problemen sedan Lavaldomen och Vikingdomen i EU–domstolen som slog fast att fackliga stridståtgärder inte är tillåtna om dessa på ett orimligt sätt inskränker kapitalets frihet att röra sig över gränserna.
  Europacket säger i ett uttalande att kommissionen nu i anslutning till EU–fördraget måste föreslå ett socialt protokoll. Detta protokoll måste garantera att löntagarnas fackliga och sociala rättigheter inte får inskränkas med hänvisning till kapitalets frihet att röra sig över gränserna.
  – Kommissionen måste slå fast att EU inte bara är ett ekonomiskt projekt, utan också har till syfte att förbättra medborgarnas levnads– och arbetsvillkor. Kommissionen måste inse att utan sociala förbättringar finns det inget stöd för det Europeiska projektet, säger Bernadette Ségol, Europafackets generalsekreterare i uttalandet.

De svenska facken gör liknande kommentarer.
  – Det är bra att förslaget dras tillbaka och en seger för oss som anser att människors fackliga rättigheter inte får underkastas företags ekonomiska friheter. Vi har arbetat hårt såväl i Stockholm som i Bryssel för att förslaget ska dras tillbaka, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande och ledamot av Europafackets styrelse, i ett uttalande.
  LO:s EU–samordnare, Johan Danielsson, menar att Monti ll var allvarligt dels för att den ville reglera strejkrätten i EU och dels för att denna reglering skulle ha försämrat strejkrätten i länder som Sverige.
  – Därför är det bra att kommissionen drar tillbaka sitt förslag. Men det är ingen lösning. Vi har kvar problemen med domarna kring Laval och Viking. Barroso lovade att lösa detta när han ville bli omvald som kommissionens ordförande. Han har inte levererat det han lovade, säger Johan Danielsson.