Bakom satsningen står LO-distriktet i Stockholms län och organisationen Gemensam Välfärd. Tanken är att ge journalister, beslutsfattare och andra intresserade en ingång till aktuell forskning och information om välfärdsfrågor.

Namnet Välfärdsfakta är inspirerat av Ekonomifakta.se, en webbplats där Svenskt Näringsliv presenterar utvald statistik om företagande och skatter.
  – Det görs en jäkla massa bra rapporter och undersökningar som handlar om villkoren inom välfärden och för välfärdsarbetare, men de får ganska litet genomslag. Man kan jämföra med när näringslivet presenterar information om bästa företagskommun. Då är det en massa beslutsfattare som refererar till det, säger Elisabeth Brandt-Ygeman, försteombudsman på LO-distriktet i Stockholms län.
  Var befinner ni er i arbetet?
  – Vi har en portal som är färdig att släppas. Nu ska vi börja med att samla in material. Vår ambition är att den ska lanseras någon gång under hösten.

Hur portalen ska drivas efter lanseringen är fortfarande oklart. LO, Kommunal och fackförbunden inom 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport) har skjutit till pengar under uppstartsfasen, men Elisabeth Brandt-Ygeman ser framför sig att LO får en mer tillbakadragen roll i framtiden. Tanken är att det ska vara högt i tak och att även andra organisationer som TCO-förbunden ska få utrymme att presentera sina rapporter.
  Det enda kravet blir att de medverkande ska ställa upp på en gemensam värdegrund. Den säger bland annat att Välfärdsfakta ska vara partipolitiskt obunden, stå för jämlikhet och demokrati och ha ett medborgarperspektiv.
  Så en forskningsrapport om att privat hemtjänst är effektiv skulle också kunna platsa?
  – Ja, om det skulle komma en sådan studie (skratt). Jag har svårt att se det. Det är klart att vi som står bakom det här har en agenda och tycker att det har funnits en snedvridning i informationsflödet, säger Elisabeth Brandt-Ygeman.