Forskare vid Linköpings universitet har gjort en enkätundersökning bland unga i åldern 26-29 år i ett område i Storstockholm. De har jämfört svaren från de som hade svenska föräldrar med svaren från de som hade föräldrar födda i Turkiet.

Bland ungdomarna i undersökningen med svensk bakgrund hade en av fem fått jobb via arbetsförmedlingen. Bland de med turkisk bakgrund var motsvarande andel 12 procent. Invandrarnas barn hittade oftare sina jobb via informella nätverk, skriver Linköpings universitet i ett pressmeddelande.