Rie Boulund är ordförande i socialnämnden (M) i Falkenberg och den som står bakom beslutet att privatisera hela handikappomsorgen. På frågan varför de vill privatisera hela handikappomsorgen när det redan idag finns möjlighet att välja inom många områden är svaret:
  – Vi har gått till val på att införa alternativa driftsformer och vill ge medborgarna större valmöjligheter.

Kommer medborgarna att kunna välja att kommunen ska vara utförare?
  – Nej, vi kommer att ha andra aktörer att välja mellan.
  Då blir det ju färre utövare att välja mellan?
  – Ja, det är korrekt. Det är svårt att förklara det här med valfrihet inom omsorgen eftersom det är så specialiserat. Man har kanske bara ett boende som är specialiserat på autism och då kan man inte välja mellan fler ställen.
  Men om ert förslag går igenom och just det boendet blir privat så gör ju inte det att valmöjligheterna blir flera?
  – På det sättet förbättrar vi inte, men det blir inte sämre heller, säger Rie Boulund.
  Det man vet blir sämre är personalens villkor, eftersom de privata avtalen är sämre. Vad säger du om det?
  – Vi som politiker i socialnämnden bestämmer inte hur löneavtalen ska se ut. Det är SKL som förhandlar. Det vi kan se är att det finns skillnader mellan de kommunala avtalen och de privata, men de börjar närma sig varandra.
  Ni är långt framme i er beslutsprocess – kan underskrifterna påverka beslutet?
– Allting är förhandlat och klart vi har arbetsutskott i veckan och sedan nämnden om två veckor och där är det tänkt att vi ska fatta beslut. Jag vet att de sitter på kommunen och räknar underskrifter men jag vet inte hur det kommer att påverka oss.