– 2009 gjordes den första upphandlingen och nu vill kommunen lägga ut allt privat trots att många redan har möjligheten att välja. Det är bra att det nu väcks opinion i frågan, vi ser att ett sådant här beslut skulle leda till lönedumpning. Arbetsvillkoren är sämre i de avtal som finns hos de privata aktörerna, säger Maria Jörmalm Andersson, sektionsordförande Kommunal Falkenberg.
  Det är handikapporganisationen FUB som står bakom aktionen och namninsamlingarna.
  Bakgrunden är att den borgerliga kommunledningen vill privatisera all handikappomsorg och delar av äldreomsorgen. Redan i dag drivs delar av handikappomsorgen privat och många brukare som har personlig assistans väljer redan andra alternativ än kommunen. Maria Jörmalm Andersson berättar att medlemmarna ringer och undrar vad Kommunal gör.

Att arbetsvillkoren blir sämre för personalen om verksamheten privatiseras har delvis att göra med att avtalen ser olika ut. I den privata omsorgen kan en heltidstjänst till exempel betyda 40 timmars arbete i veckan, mot 37 timmar i avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting. Den största skillnaden ligger dock i jouravtalet:
  – I våra avtal med SKL har vi jouren inräknat i arbetsiden vilket gör att halva tiden räknas som arbetstid. Blir det privat är det ett annat avtal där det inte finns. Vi har inte konkurrensneutrala avtal vilket synliggörs när sådant här händer. Konsekvensen blir att personalen antingen måste jobba mer för samma lön eller att arbetstiden inte längre gäller för heltid och ger mindre betalt.
  Maria Jörmalm Andersson berättar att en av kommunens ledande centerpartister talat om att det med privatiseringen skulle vara slut med de ”kommunala subventionerna”.
  – Hon menade alltså att kommunen subventionerade anställningsvillkoren eftersom de är bättre i de kommunala avtalen. Det är extremt dåligt och visar att de gjort detta med öppna ögon, att de vet om att det blir sämre avtal och sämre villkor för personalen.

För att få till en lokal folkomröstning krävs att tio procent av befolkningen skriver under (och så många namn menar FUB i Falkenberg redan att man har). Därtill måste en tredjedel av ledamöterna i kommunfullmäktige ställa sig bakom kravet.
  Socialnämnden som fattar beslutet är långt framme i sin process och det är oklart om kravet på folkomröstning kommer att hinna tas innan beslutet är fattat.