Telefonin har varit ur funktion större delen av dagen i dag, måndag.

Sedan halv fyra-tiden fungerar telefonerna på Kommunalarbetaren igen.