Enligt Socialstyrelsens siffror saknar 10 procent av enhetscheferna inom äldreomsorgen eftergymnasial utbildning. 37 procent har högst en tvåårig högskoleutbildning. Regeringen vill att fler ska utbildas i ledarskap och har beslutat att avsätta 100 miljoner kronor under 2013-2015.

De statliga pengarna ska bara täcka en del av totalkostnaden för utbildningssatsningen. Tanken är att kommunerna ska betala det mesta själva, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.